28-05-2020

Οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας συνεχίζουν κανονικά. Tα κονσέρτα ακυρώνονται μέχρι νεοτέρας. Τα μαθήματα πιάνου πραγματοποιούνται και μέσω κάμερας. Σύντομα θα ανακοινωθούν νέες συνεργασίες για την περίοδο 2020-2021.


iTunes >  /  Apple Music >  /  Google Play >  /  Spotify >